Ukrainian English Russian

Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України – є одним з важливих складових професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи – навчальним підрозділом Міністерства юстиції України.

Датою створення центру можна вважати 27 травня 1977 року, коли на підставі наказу МВС СРСР № 0470 від 27.05.1977р., наказу МВС УРСР № 087 від 08.06.1977р., наказу УВС виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів №056 від 24.06.1977р. було створено Республіканську школу підготовки молодшого та середнього начальницького складу виправно-трудових установ МВС УРСР при слідчому ізоляторі № 1 УВС Дніпропетровського облвиконкому - єдину в державі.

Школу було створено на базі житлової зони чоловічої колонії суворого режиму ЯЕ 308/5. Наказом МВС УРСР від 30.09.1977 року № 357 школі було надано умовне найменування "Установа ЯЕ 308/ШН".

З 10.08.1977 року начальником школи було призначено полковника внутрішньої служби Єрмоленка М.М., заступником з навчальної роботи майора внутрішньої служби Єлізарова Є.Л., заступником начальника по політичній частині майора внутрішньої служби Гибало В.М.

З липня 1977 року по березень 1978 року проводилось переобладнання колишніх гуртожитків засуджених під навчальний корпус та гуртожитки школи, напівпідвальних приміщень – під стрілецький тир та спортивні зали. Реконструйована їдальня, упорядкована територія школи. Були побудовані: адміністративне приміщення, клуб, стройовий плац, спортивний майданчик.

У березні 1978 року школа прийняла на навчання  перших курсантів. За 1978 рік в школі пройшли навчання 271 чоловік.

Одним з найскладніших завдань у становленні нового навчального закладу було комплектування кадрів командно-викладацького складу. Першими викладачами школи були Радько Л.І., Князев О.О.

Всіляко заохочували творчу активність командно-викладацького складу щодо досягнення навчально-творчої та професійно-практичної мети керівники училища - полковник внутрішньої служби Єрмоленко М.М. та підполковник внутрішньої служби Сторожук С.Я., якого було призначено на посаду начальника школи у червні 1984 року.

З 1985 року почався новий етап розвитку школи. Наказом УВС Дніпропетровського облвиконкому від 30.08.1985 року № 079 школу було перейменовано в Навчальний центр управління виправно-трудових установ УВС Дніпропетровського облвиконкому. Це була не лише зміна назви навчального закладу. В цей період істотно збільшилось число категорій працівників системи виконання покарань, які направлялись на навчання.

З 24.10.1987 посаду начальника навчального центру обійняв полковник внутрішньої служби Нижник В.Ф., який теж доклав немало зусиль у розвиток та реформування навчального закладу.

У 1992 році відповідно до наказу МВС України від 16.03.1992 року № 148 навчальний центр став Дніпродзержинським училищем професійної підготовки працівників установ по виконанню покарань ГУВП МВС України з одночасною наповненістю 360 слухачів. Центрами навчально-методичної роботи в училищі стали цикли, створені за такими напрямками навчання:

  • цикл юридичної підготовки;
  • цикл тактико-спеціальної підготовки.;
  • цикл бойової підготовки.

З серпня 1993 року училище очолив полковник внутрішньої служби Хейлик Б.І. Під його керівництвом продовжилась робота з удосконалення навчально-виховного процесу і покращення житлово-побутових умов проживання слухачів, докладались значні зусилля для забезпечення нормальної життєдіяльності училища.

У дев’яності роки в Україні склалися об'єктивні передумови для створення самостійного окремого правоохоронного органу для реалізації державної політики в сфері виконання кримінальних покарань. З набранням чинності Указу Президента України від 12.03.1999 року № 248 «Про виведення ДДУ ПВП з підпорядкування МВС України» нашому навчальному підрозділу наказом ДДУ ПВП від 29.11.1999 року № 165 встановлено назву «Дніпродзержинське училище професійної підготовки працівників установ виконання покарань ДДУ ПВП». Незважаючи на всі труднощі перехідного періоду, навчальний заклад не тільки зберіг професійне ядро педагогічного колективу, але й поповнив його молодими перспективними фахівцями.

З листопада 2005 року училище очолювала полковник внутрішньої служби Передерєєва Н.О. У цей час проведена чимала робота щодо удосконалення навчально-матеріальної бази, істотно покращено комунально-побутові умови проживання слухачів, організацію їх дозвілля, якість організації навчально-виховного процесу, його практичної спрямованості, обладнання навчальних аудиторій сучасними технічними засобами навчання, запровадження новітніх форм та методів навчання.

Наказом ДДУ ПВП від 07.05.2007 року № 104 училище перейменоване в Дніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

З липня 2014 року заклад очолює полковник внутрішньої служби Тюфтій С.М.

Відповідно до Закону України від 09.04.2015 року № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у зв'язку з перейменуванням деяких населених пунктів та об'єктів їх топоніміки та Наказу Державної пенітенціарної служби України від 28.07.2016 року № 225/ОД-16 «Про внесення змін до Переліку найменувань органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів і навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» навчальному закладу було встановлено назву «Дніпровське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України».

Відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» та «Про освіту», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», наказу Міністерства юстиції України від 29 грудня 2016 року № 3906/5 «Про перейменування Дніпровського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України та затвердження його Статуту» навчальному закладу змінено назву на «Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України».

На теперішній час в центрі проводиться  навчання 18-ти категорій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

 2 1 01

Вхід до адміністративного приміщення
Республіканської школи підготовки
молодшого та середнього начальницького
складу виправно-трудових установ МВС УРСР

2 1 02

Територія Республіканської школи
підготовки молодшого та середнього
начальницького складу виправно-трудових
установ МВС УРСР

 2 1 03

Начальник школи
полковник внутрішньої служби
Єрмоленко Михайло Михайлович
 

2 1 04

Під час робіт
по упорядкуванню
території школи
 

2 1 05

Одні з перших курсантів школи
 
 

 2 1 06

Викладач школи
майор внутрішньої служби
Радько Людмила Іванівна

2 1 07

Викладач школи
майор внутрішньої служби
Князев Анатолій Олександрович

2 1 08

Начальник школи
підполковник внутрішньої служби
Сторожук Семен Якович

 2 1 09

Начальник навчального центру
полковник внутрішньої служби
Нижник Віктор Федорович 

 2 1 10

Начальник училища
полковник внутрішньої служби
Хейлик Борис Іванович

2 1 11

Начальник училища
полковник внутрішньої служби
Передереєва Наталія Олександрівна

2 1 12

Начальник центру полковник внутрішньої служби
Тюфтій Сергій Миколайович під час робочої
наради з керівниками структурних підрозділів