Ukrainian English Russian

Оновлення і реорганізація системи освіти вимагає подолання формалізму в професійній діяльності педагога, проведення різноманітних форм науково-методичної роботи, експериментальних досліджень; засвоєння інновацій, які відповідають спрямованості конкретного навчального закладу; розробки довгострокових дослідно-експериментальних проектів; спільної зі слухачами творчо-пошукової діяльності тощо. Тому професійна підготовка персоналу потребує уваги до розвитку та формування  науково-методичних знань викладачів, їх  умінь і навичок; здібностей до творчої науково-дослідної роботи; вміння бачити педагогічні проблеми; враховувати динаміку навчально-виховного процесу, особливості колективу; вміння аналізувати та впроваджувати перспективний педагогічний досвід, сучасні технології навчання.

Підвищенню фахової майстерності педагогічних кадрів сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в колективі дух творчості, прагнення до пошуку, спонукає до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи.

Таким чином, можна визначити основні завдання методичного забезпечення навчально-виховного процесу:

-      поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки і методики викладання;

-      вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання  та володіння сучасними науковими методами;

-      впровадження новітніх освітніх технологій та інноваційних методів навчання в практичну діяльність навчального закладу;

-      випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих занять, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;

-      освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності слухачів і формування у них наукового світогляду;

-      впровадження досягнень педагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду;

-      систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів.

Відповідно до вимог, викладацький склад центру укомплектований особами, які мають відповідну кваліфікацію та  практичний досвід роботи в установах виконання покарань, проте постійно підвищують свій фаховий рівень. Проходять стажування на базі установ виконання покарань та навчальних закладів.  Протягом 2014-2016 років всі викладачі пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та  психолого-педагогічну підготовку на базі Білоцерківського інституту безперервної педагогічної освіти.

Складовою частиною методичної роботи та системи удосконалення кваліфікації викладачів є Школа підвищення педагогічної майстерності викладачів – постійно діюче професійне об’єднання педагогів. Метою роботи Школи є сприяння усуненню професійних та методичних недоліків навчально-виховного процесу, формування індивідуального стилю творчої діяльності педагогів, допомога викладачам впроваджувати сучасні методики та передові педагогічні технології у навчально-виховний процес.

З метою покращення підготовки навчально-методичних матеріалів, стимуляції творчої діяльності викладацького складу в напрямку розширення форм і методів навчальної діяльності, запровадження у навчальний процес прогресивних форм навчання щорічно проводяться конкурси на кращу методичну розробку або посібник та «Викладач року».

01

Заняття в Школі підвищення
педагогічної майстерності викладачів

02

Заняття в Школі підвищення
педагогічної майстерності викладачів

03

Засідання педагогічної ради
«Безперервна самоосвіта викладача –
підґрунтя успішності слухачів»

04

Засідання педагогічної ради 
«Безперервна самоосвіта викладача – 
підґрунтя успішності слухачів»

DSCN8138

Показове заняття «Профілактика
професійної деформації персоналу
ДКВС України»
проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.

DSCN8143

Показове заняття «Профілактика 
професійної деформації персоналу 
ДКВС України»
проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В. 

DSCN8147

Показове заняття «Профілактика 
професійної деформації персоналу 
ДКВС України»
проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В. 

DSCN8148

Показове заняття «Профілактика 
професійної деформації персоналу 
ДКВС України»
проводить начальник циклу ЗПД
підполковник вн.сл. Попазова О.В.