Ukrainian English Russian

ЗВІТ

про стан організації роботи із зверненнями громадян

в Дніпродзержинському училищі професійної підготовки персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби України

за ІІІ квартал 2015  року

     Прийом громадян в Дніпродзержинському училищі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться у години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом училища на 2015 рік, який розміщений на офіційному веб-сайті училища, а також на КПП училища і на стендах наочної інформації у загальнодоступних місцях.

      Питання стану організації розгляду звернень громадян в училищі у ІІІ кварталі 2015 року розглянуто на оперативній нараді при начальнику училища 28.09.2015р. Загальний контроль за дотриманням вимог законодавства, що регламентує роботу із зверненнями громадян та проведення їх особистого прийому, знаходиться на постійному контролі начальника училища.

     За ІІІ квартал 2015 року до училища для вирішення питань по суті або надання відповідних роз'яснень надійшло 6 звернень, що на 2 звернення більше ніж за ІІІ квартал 2014 року (4 звернення).

     Всі 6 звернень були прийняті на особистому прийомі начальником училища.  Звернень від громадян електронною поштою або факсом, а також через уповноважених осіб, органи влади або засоби масової інформації не надходило.

      Порівняно з ІІІ кварталом 2014 року до училища надійшло 4 звернення:

     - на особистому прийомі у начальника  училища – 3;

     - електронною поштою від ДПтС України для вирішення по суті – 1 (передано  звернення колишнього співробітника училища, пенсіонера ДКВСУ про надання довідки щодо наявної в нього вислуги років).

      Скарг, повторних звернень громадян, а також звернень, негативні відомості в яких підтвердились або частково підтвердились, ні у ІІІ кварталі 2015 року, ні за аналогічний період 2014 року не надходило.

     Колективних або анонімних звернень ні у ІІІ кварталі 2015 року, ні за аналогічний період 2014 року не надходило.

     Звернень від героїв Радянського Союзу, соціалістичної праці, героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки, ні у ІІІ кварталі 2015 року, ні за аналогічний період 2014 року не надходило.

    За соціальним станом заявників звернення у ІІІ кварталі 2015 року розподілились наступним чином:

-           пенсіонери КВС (колишні співробітники училища) – 1 звернення (2014 рік – 3 звернення);

-           персонал ДКВСУ – 1 звернення (2014 рік – 1 звернення);

-           інші категорії – 4 звернення (2014 рік – звернень не було).

    Питання, що порушувались у всіх 6 зверненнях за ІІІ квартал 2015 року стосувались праці і заробітної плати:

-           надання довідок, підтверджуючих стаж служби в училищі – 4 звернення;

-           надання роз'яснення – 1 звернення;

-           надання довідки про підтвердження навчання в училищі – 1 звернення.

     Зокрема, працівник училища М. звернувся з заявою про надання роз'яснення про причину неможливості включення до вислуги років періоду його навчання у вищому навчальному закладі при обчисленні пенсії. Громадянка Г. звернулась заявою про надання довідки про курсове навчання в училищі її племінника. Обидва звернення були розглянуті у термін до 5 діб та надані необхідні роз'яснення заявникам.

     Для порівняння, у ІІІ кварталі 2014 року звернення стосувались:

-           праця і заробітна плата (надання довідок, підтверджуючих стаж служби в училищі) – 2 звернення;

-           інші питання (надання допомоги у похованні близького родича) – 2 звернення.

    За результатом розгляду звернень у ІІІ кварталі 2015 року:

-           вирішено позитивно – 4 звернення (2014 рік – 4 звернення);

-           надано необхідні роз'яснення – 2 звернення (2014 рік – 0).

     Терміни розгляду звернень всіх звернень не перевищували 5 діб.