Ukrainian English Russian

ЗВІТ

про стан організації роботи із зверненнями громадян

в Дніпродзержинському училищі професійної підготовки персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби України

за ІІ квартал 2016  року

     Робота із зверненнями громадян та організація їх особистого прийому в Дніпродзержинському училищі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться у відповідності до вимог наказів Міністерства юстиції України від 23.07.2013 № 1475/5 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України" та від 30.05.2013 № 1018/5 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України".

     Прийом громадян проводиться у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом училища на 2016 рік, який оприлюднений на офіційному веб-сайті училища, а також розміщений у загальнодоступних місцях (на КПП, на стендах наочної агітації в будівлях гуртожитків для слухачів та навчальному  корпусі).

      Дотримання вимог законодавства, що регламентує роботу із зверненнями громадян та проведення їх особистого прийому, забезпечення невідкладного і оперативного вирішення питань викладених у зверненнях громадян, знаходиться під постійним контролем начальника училища. Стан організації розгляду звернень громадян в училищі у ІІ кварталі 2016 року розглянуто на оперативній нараді при начальнику училища 27.06.2016р.

     За ІІ квартал 2016 року до училища надійшло 3 письмових звернення (2 звернення на особистому прийомі у начальника, 1 звернення надійшло поштою).

     У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – до училища надійшло 1 письмове звернення (прийнято на особистому прийомі начальником).

     Звернень від громадян електронною поштою або факсом, а також через уповноважених осіб, органи влади або засоби масової інформації ні у ІІ кварталі 2016 року  ні за аналогічний період 2015 року не надходило.

     Скарг, повторних звернень громадян, а також звернень, негативні відомості в яких підтвердились або частково підтвердились, не надходило.

     Колективних або анонімних звернень не надходило.

     Звернень від героїв Радянського Союзу, соціалістичної праці, героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки не надходило.

    За соціальним станом заявників звернення у ІІ кварталі 2016 року розподілились наступним чином:

-           пенсіонер КВС – 1 звернення, (2015 рік – 0 звернень);

-           працівник бюджетної сфери – 1 звернення, (2015 рік – 0 звернень);

-           інші категорії – 1 звернення, (2015 рік – 0 звернень);

-           персонал органів і установ ДПтСУ – 0 звернень,  (2015 рік – 1 звернення);

     Громадяни у своїх зверненнях порушували такі питання:

-         праця і заробітна плата – 2 звернення, (2015 рік – 0 звернень);

-         інші питання – 1 звернення, (2015 рік – 1 звернення).

    За результатом розгляду звернень:

-           вирішено позитивно – 2 звернення, (2015 рік – 1 звернення);

-           надано необхідні роз'яснення – 1 звернення, (2015 рік – 0).

     Терміни розгляду всіх звернень, як у ІІ кварталі 2016 року так і за аналогічний період 2015 року, не перевищували 5 діб.

     Зокрема, у ІІ кварталі 2016 року громадянка Ш. звернулась з проханням надати копію послужного списку за період служби в училищі її чоловіка (вирішено позитивно і надано необхідні документи).

      Громадянка К. зверталась з проханням переглянути акти про нещасний випадок, який стався з нею 18.09.2015р. під час курсового навчання в училищі (заявнику було надано роз'яснення про причини неможливості переглянути вищевказані акти).

     Інші питання, з якими звертались громадяни, стосувались надання допомоги у похованні: 2016 рік – близького родича пенсіонера КВС, колишнього співробітника училища, 2015 рік – ветерана училища. Звернення одразу вирішувались позитивно.