Ukrainian English Russian

ЗВІТ

про стан організації роботи із зверненнями громадян

в Дніпровському училищі професійної підготовки персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби України

за ІІІ квартал 2016  року

     В Дніпровському училищі професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України робота із зверненнями громадян та організація їх особистого прийому проводиться згідно наказів Міністерства юстиції України від 23.07.2013 № 1475/5 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України" та від 30.05.2013 № 1018/5 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України".

     Прийом громадян керівництвом училища у ІІІ кварталі 2016 року здійснювався у години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом училища на 2016 рік, який оприлюднений на офіційному веб-сайті училища та розміщений у загальнодоступних місцях.

     Стан організації розгляду звернень громадян в училищі у ІІІ кварталі 2016 року розглянуто на оперативній нараді при начальнику училища 26.09.2016р.    

    Дотримання вимог законодавства, що регламентує роботу із зверненнями громадян та проведення їх особистого прийому знаходиться під постійним контролем начальника училища.

     За ІІІ квартал 2016 року до училища поштою надійшло 1 письмове звернення. Особисто на прийомі у керівництва училища громадяни не звертались.

    У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – до училища надійшло 6 письмових звернень (прийнято на особистому прийомі начальником).

     Звернень від громадян електронною поштою або факсом, а також через уповноважених осіб, органи влади або засоби масової інформації ні у ІІІ кварталі 2016 року  ні за аналогічний період 2015 року не надходило.

     Скарг, повторних звернень громадян, а також звернень, негативні відомості в яких підтвердились або частково підтвердились, не надходило.

     Колективних або анонімних звернень не надходило.

     Звернень від героїв Радянського Союзу, соціалістичної праці, героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки не надходило.

    За соціальним станом заявників у ІІІ кварталі 2016 року звернення надійшло від пенсіонера (1 звернення).

    За аналогічний період 2015 року за соціальним станом заявників звернення розподілились наступним чином:

-           пенсіонер КВС – 1 звернення;

-           персонал органів і установ ДПтС України –1 звернення;

-           інші категорії –4 звернення.

     У ІІІ кварталі 2016 року та за аналогічний період 2015 року громадяни у своїх зверненнях порушували питання праці і заробітної плати: 2016 рік – 1 звернення, (2015 рік – 6 звернень).

     У ІІІ кварталі 2016 року громадянин К. письмово звернувся з проханням надати довідку про підтвердження навчання в училищі.

    Порівнюючи з аналогічним періодом 2015 року питання праці і заробітної плати стосувались:

-           надання довідок, підтверджуючих стаж служби в училищі – 4 звернення;

-           надання роз'яснення причин неможливості включення до вислуги років періоду навчання у ВНЗ при обчисленні пенсії – 1 звернення;

-           надання довідки про підтвердження навчання в училищі – 1 звернення.

    За результатом розгляду звернень:

-           вирішено позитивно – 1 звернення, (2015 рік – 4 звернення);

-           надано необхідні роз'яснення – 0 звернень, (2015 рік – 2 звернення).

     Терміни розгляду всіх звернень, як у ІІІ кварталі 2016 року так і за аналогічний період 2015 року, не перевищували 5 діб.