Ukrainian English Russian

ЗВІТ

про стан організації роботи із зверненнями громадян

в Дніпровському центрі підвищення кваліфікації персоналу

Державної кримінально-виконавчої служби України

за ІV квартал 2016  року

     Робота із зверненнями громадян та організація їх особистого прийому в Дніпровському центрі підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України проводиться у відповідності до вимог наказів Міністерства юстиції України від 23.07.2013 № 1475/5 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України" та від 30.05.2013 № 1018/5 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у територіальних органах управління, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України".

     У ІV кварталі 2016 року прийом громадян проводився у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян на 2016 рік, який оприлюднений на офіційному веб-сайті центрі, а також розміщений у загальнодоступних місцях (на КПП, на стендах наочної агітації в будівлях гуртожитків для слухачів та навчальному  корпусі).

      Дотримання вимог законодавства, що регламентує роботу із зверненнями громадян та проведення їх особистого прийому, забезпечення невідкладного і оперативного вирішення питань викладених у зверненнях громадян, знаходиться під постійним контролем начальника центру.

     Стан організації розгляду звернень громадян у ІV кварталі 2016 року розглянуто на оперативній нараді при начальнику центру 19.12.2016р.

     За ІV квартал 2016 року до центру для вирішення питань по суті надійшло 1 письмове звернення від колишнього працівника центру.

     У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року до центру надійшло 3 письмових звернення від колишніх працівників.

     Як у ІV кварталі 2016 року, так і за аналогічний період 2015 року всі звернення були прийняті на особистому прийомі начальником центру.

     Звернень від громадян електронною поштою або факсом, а також через уповноважених осіб, органи влади або засоби масової інформації ні у ІV кварталі 2016 року ні за аналогічний період 2015 року не надходило.

     Скарг, повторних звернень громадян, а також звернень, негативні відомості в яких підтвердились або частково підтвердились, не надходило.

     Колективних або анонімних звернень не надходило.

     Звернень від героїв Радянського Союзу, соціалістичної праці, героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки не надходило.

    За соціальним станом заявників у ІV кварталі 2016 року звернення розподілились наступним чином:

-           інші категорії – 1 звернення, (2015 рік – 1 звернення);

-           пенсіонер  – 0 звернень, (2015 рік – 2 звернення).

     У ІV кварталі 2016 року і за аналогічний період 2015 року громадяни у своїх зверненнях порушували питання праці і заробітної плати:

-         2016 рік – 1 звернення, (2015 рік – 3 звернення).

     Так, у ІV кварталі 2016 року громадянин Д. письмово звернувся з проханням надати службову характеристику за період служби в центрі.

     Порівнюючи з аналогічним періодом 2015 року питання праці і заробітної плати стосувались:

-           надання довідки, що підтверджує стаж служби в центрі для оформлення пенсії – 1 звернення;

-           надання довідки про заробіток за період служби в центрі для обчислення пенсії – 1 звернення;

-           надання копії послужного списку для обчислення трудового стажу – 1 звернення.

    За результатом розгляду, як у ІV кварталі 2016 року, так і за аналогічний період 2015 року всі звернення вирішені позитивно (надано необхідні архівні довідки).

    Терміни розгляду всіх звернень не перевищували 5 діб.